Välkommen till Portugals ambassad i Stockholm

 

Välkommen till Portugals ambassad i Sverige. Här kan man hitta uppdaterad information om våra aktiviteter som syftar till att främja och stärka de bilaterala relationerna mellan Portugal och Sverige.

************************************************************************************************************* 

Besök på vår konsulära avdelning måste bokas i förväg. Bokningen kan göras genom att skicka ett e-mejl till sconsular.estocolmo@mne.pt.

På grund av rekommendationerna för att undvika spridningen av det coronaviruset måste bokningstider strikt följas eftersom mer än en person / familj inte får vistas samtidigt i lokalen.

Handdesinfektion rekommenderas vid ankomsten, efter användning av utrustningen samt innan man lämnar lokalen. Användningen av ansiktsmasker och andra personliga skyddsutrustningar är frivillig. De utrustningarna kan behöva tas bort för identifiering ändamål.

Enligt förordningen 8022-D/2022, från och med den 30 juni, behöver resenärer som reser till Portugals fastland inte längre uppvisa ett negativt test för att upptäcka infektion med SARS-COV-2, EU:s digitala covidbevisetr eller ett tillfrisknadsbevis.

Fler nyheter Nyheter

Vid Stockholms Pride Week 2022, vilket äger rum mellan den 1:a och 7:e augusti, uttrycker Portugals ambassad i Stockholm  härmed sitt stöd till LGBTIQ+-gemenskapen genom följande gemensamma uttalande, undertecknat med andra 26 ambassader.

joint statement pride week

Vi vill meddela att Portugals honorärkonsulat i Göteborg inte kommer öppnas igen den 2 augusti som planerat, pga att honorärkonsuln Maria Källsson avgår på egen begäran.

Portugals Ambassad i Stockholm vill ta tillfället i akt och tacka Maria Källsson för hennes stora engagemang som Portugals honorärkonsul i Göteborg, som tillsammans med  konsulatets tjänsteman, Jaime Gonçalves, bidragit med konsulära tjänster till det portugisiska samfundet i väst- och syd Sverige.

Fram till återöppningen av honorärkonsulatet, vilket vi kommer att sträva efter ska ske så snabbt som möjligt, uppmanas alla användare att vända sig till den konsulära sektionen på Portugals ambassad i Stockholm, via följande e-postadress: sconsular.estocolmo@mne.pt.

Kontaktuppgifter

Drottninggatan 108, 113 60 Stockholm
(Ambassad)
+46 (0) 8 545 670 60 (Kansli)
+46 (0) 8 545 670 67 (Konsulära avdelningen)
estocolmo@mne.pt (Kansli)
sconsular.estocolmo@mne.pt (Konsulära avdelningen)
Facebook 

Mer information

Användbara länkar

emergencia consular

oversattare

portagens

presidencia

governo

ppue logo eng

mne

logo registo criminal

Logotipo Portal das Comunidades Portuguesas

camoes

portal cidadao

Logotipo Turismo de Portugal

visit portugal

Logotipo AICEP - Portugal Global

Logotipo Portugal Economy Probe

banco portugal

Logotipo Instituto Diplomático