Det Portugisiska språkcentret Instituto Camões (O Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões (CLP/IC)) på Stockholms Universitet är ett resultat av ett samarbete mellan Instituto Camões – Det portugisiska utrikesdepartementet och Stockholms universitet.

CLP/IC:s mål:

    - Stödja och stimulera aktiviter som främjar och sprider det portugisiska språket och portugisiska-talande kultur, i enighet med CLP:s riktlinjer samt informera om aktiviteter som organiseras av universitetet eller andra institutioner.

    - Effektivisera, delta och organisera projekt som informerar, undervisar eller sprider det portugisiska språket och kulturen

   -  Stödja studenter, lärare och forskare, men även intresserade av kulturen och språket genom att tillgängliggöra media som dagstidningar, magasin, böcker, audiovisuellt material samt multimedia

Om lärare Camões I.P.:

http://su-se.academia.edu/VeraFaiasFonsecadeCarvalho

 

Kontakt:

Portugisiskt språkcentrum

Stockholms universitet, Universitetsvägen 10, Södra Huset, Hus B, plan 5, Sal B522A &B522B

10691 Stockholm

 

Ansvariga:

Vera Faias Fonseca de Carvalho, huvudansvarig för portugisiskt språkcentrum och lärare i portugisiska

E-post:

clpestocolmo@gmail.com

Romanska och klassiska institutionen

Stockholms universitet

Telefon: Tel: (0046) (0)8-16 28 35

Web: https://institutocamoessthlm.wordpress.com

Facebook: https://www.facebook.com/CamoesSuecia

  • Share