UPPDATERAD 08/08/2021

Följande krav gäller för alla resenärer som kommer in i Portugal från Sverige:

  • Bevis på att ha genomfört ett molekylärt RT-PCR test för SARS-CoV-2-infektion, med ett negativt resultat, utfört inom 72 timmar innan ombordstigningstillfället
  • eller ett snabbt antigentest, utfört inom 48 timmar innan ombordstigningstillfället.

Undantag:

  • Barn som ännu inte har fyllt 12 år behöver inte lämna in provningsbevis för SARS-CoV-2-infektion.
  • (fr o m 1 juli)Innehavare av EU:s digitala covidintyg med bevis på komplett vaccination for covid-19 senast 14 dagar innan avresan, eller att man har testats negativt (max 72 timmar innan avresan för PCR test eller max 48 timmar innan avresan för antigentest), eller att man har tillfrisknat från covid-19 (intyget ska vara utställt tidigast 11 efter covid-19 infektion bevisas i PCR test och max 180 dagar får ha gått sedan testet togs).

 

Alla resenärer måste fylla i det följande formuläret: https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

 

Observera också att när det gäller snabba antigentester är det endast de snabba antigentesterna som finns med på den gemensamma förteckningen över snabba antigentester för COVID-19-sjukdom i EU, som godkänts av Europeiska Unionens Hälsosäkerhetskommitté, som är tillåtna.

Alla resenärer måste fylla i det följande formuläret: https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card

Resenärer till den autonoma regionen Madeira: Det är obligatoriskt att fylla i den epidemiologiska undersökningenn från den regionala hälsomyndigheten (IASAÚDE) mellan 12 och 48 timmar före avresan;

Resenärer till den autonoma regionen Azorerna som inte erhåller EU:s digitala covidintyg med bevis på full vaccination eller tillfriskning måste fylla i ett frågeformulär från den regionala hälsomyndigheten inom 72 timmar före avresan;

 

Mer information kan hittas på: https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

 

  • Share