Vid Stockholms Pride Week 2022, vilket äger rum mellan den 1:a och 7:e augusti, uttrycker Portugals ambassad i Stockholm  härmed sitt stöd till LGBTIQ+-gemenskapen genom följande gemensamma uttalande, undertecknat med andra 26 ambassader.

joint statement pride week

  • Share